Utsmykking

  • Utsmykking_2jpg

Begrepet utsmykking kan brukes om alle våre produkter. Enten bildene er ment til å dekorere arbeidslokalene, på kontoret, i resepsjonen, og i  gangene, eller rett og slett hjemme hos deg selv.

Når vi nevner «Utsmykking» som en egen produkt-sjanger så er det først og fremt med bedrifter i tankene. HeliFoto fotograferer i sesongen oversiktsbilder over industriområder, havner, byer, og hoteller i Norge for å evne noe, både på oppdrag og som en del av bildene våre selgere har med seg på sine salgsruter.

Alle våre produkter er tilgjengelige for både privatpersoner og til bedrifter, allikevel er det ett format som er best egnet for besrifter, og det er Panorama formatet.

Når vi lager ett Panorama bilde, blir det gjort opptakk på mellom 5 og 8 bilder som igjen blir sømløst satt sammen til ett bilde i postproduksjonen. Dette gir en detaljerikhet man ikke vil få med kun ett enkelt opptak. Bildet egner seg dermed godt i stort format.

Copyright HeliFoto AS: Panorama Moss 2014

Copyright HeliFoto AS: Panorama Moss 2014