Rammer

  • HeliFoto_gull_rammer1
  • HeliFoto_sort_rammer1
  • HeliFoto_brun_rammer1

Vi i HeliFoto produserer og monterer rammene, dette gjør vi for å sikre kvaliteten på det vi leverer til kundene våre.

Hvilken type ramme skal man velge?

Det er kunden som har det siste ordet når det kommer til valg av ramme, men sammen med våre dyktige selgere, som har lang erfaring med å veilede kunder i dette valget, avgjør man som oftest fort hvilken ramme som passer nettopp ditt bilde, hjem/kontor eller lokale. Prisen er den samme uavhengig av hvilken ramme du/dere velger. På den måten unngår vi at man velger ramme utfra balansen på konto fremfor å velge den man har lyst på.

Rammer monteres på lerretsbilder og på Kleb + Lam bilder i størrelsene  100×70, 70×50, 60×40, 50×35, 42×30, 30×21 og panorama format.